Vozidla na alternativní pohon

Název projektu: Vozidla na alternativní pohon

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Předmětem projektu je pořízení 2 ks vozidel s pohonem elektro.

  • Příjemce dotace: Břeclav Město
  • Celkové způsobilé výdaje: 1 640 760 Kč
  • Dotace EU: 634 648 Kč (38,68 %)
  • Příspěvek příjemce podpory: 1 006 112 Kč (61,32 %)

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Město Břeclav

Projekty: