Místní komunikace

Pracovníci střediska zajišťují služby a práce související s plynulým a bezpečným provozem chodců i automobilů na všech místních komunikacích i veřejných prostranstvích na území města Břeclavi. Pro tuto činnost je provoz střediska místních komunikací (MK) a čištění města (ČM) vybaven odpovídající technikou. U zakázek, které vyžadují odborné či speciální pracovní postupy a technologické vybavení, spolupracujeme s dodavateli splňujícími všechny potřebné podmínky.