Podatelna

  • Podatelna slouží k příjmu a podávání dokumentů.
  • Zpracovává a expeduje vnitřní a vnější poštovní zásilky.
  • Zajišťuje spisovou službu a skartaci dokumentů.
  • Zajišťuje podávání informací občanům a organizacím při vstupu do budovy úřadu.
  • Sdružuje informace z městského úřadu, poskytuje formuláře a informační materiály.
  • Poskytuje k nahlédnutí seznam dokumentů a písemností (vyhlášky, nařízení, směrnice apod.).

Emailová adresa: podatelna@tsbreclav.cz

Kontaktní formulář

Vámi odeslaný obsah kontaktního formuláře a jeho údaje budou uchovány pouze do doby, kdy na něj odpovíme. V okamžiku odeslání odpovědi jsou vámi vyplněné údaje trvale odstraněny. Technické služby města Břeclavi nemají zájem shromažďovat nebo uchovávat ten druh informací, není-li to výslovně dáno zákonem nebo povinností organizační složky města Břeclavi.