Kompostárna

Kompostárna o kapacitě 3 050 t/rok zpracovaného materiálu slouží pro shromažďování rostlinných zbytků především z údržby zeleně veřejných prostranství, hřbitovů, hřišť a zahrad, vznikající na území města Břeclavi a dále jejich úpravu a následné zpracování na zelený kompost. Produktem kompostování je výhradně zelený kompost (substrát vzniklý kompostováním zelených zbytků), který je využíván k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města.

Kompost z břeclavské kompostárny

Zpracováním bio odpadu z domácností vracíme přírodě vše, co nám dala, v podobě hnojiva. Kompost obsahuje vysokou koncentraci živin, je hnojivem, a je nutné s ním takto zacházet. Kompost lze rozhodit na povrch půdy nebo jej lehce zapravit do ornice, například hráběmi, či kultivátorem. 

Doporučené dávkování: 

1 díl kompostu : 3 díly zeminy

V žádném případě nesaďte rostliny do koncentrovaného kompostu, mohlo by dojít k jejich úhynu.