Sběrné dvory, sběrná místa

Občané města Břeclavi mohou na sběrný dvůr společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Sovadinova 2, 690 02 v Břeclavi ukládat (po prokázání totožnosti a trvalého bydliště) zdarma do 100 kg/osobu/den tyto odpady:

 • bioodpad ke kompostování (tráva, listí, plevel, padané ovoce apod.)
 • nekompostovatelný bioodpad (větve, kořeny apod.)
 • velkoobjemový odpad (nábytek, koberce, podlahová krytina apod.)
 • nebezpečný odpad (baterie, akumulátory, barvy, laky, rozpouštědla, lepidla, kyseliny, zásady, pesticidy, motorový olej a tuk, plechovka od nátěrových hmot apod.)
 • kovy
 • směsný komunální odpad
 • papír, plasty, sklo

V případě dodání odpadu nad 100 kg si občané hradí likvidaci veškerých odpadů dle platného ceníku AVE CZ (provozovna Břeclav).
Tato výjimka se nevztahuje na stavební odpady. Tento odpad si občané hradí od prvního kilogramu dle platného ceníku AVE CZ (provozovna Břeclav).
Všechny fyzické a právnické osoby mohou na sběrném dvoře zdarma v rámci zpětného odběru ukládat elektrozařízení běžně vyskytující se v domácnostech v přiměřeném množství (chladící technika, televizory, výpočetní technika, audio, DVD a jiná elektronika, elektrické sporáky, fény, elektr. hračky, zářivky)

Další možnosti sběru odpadů:

 • léky lze odevzdat v lékárnách
 • monočlánky v prodejnách nebo na sběrném dvoře
 • vánoční stromky na stanovištích sběrných nádob

Libovolné umísťování komunálního odpadu (vznik černých skládek) je na celém území města zakázáno!

Sběrný dvůr Břeclav

Sběrné místo Hájová

Provozovatel: AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.
Adresa provozovny: Sovadinova 943/2, 690 02 Břeclav 

Provozovatel: Technické služby Břeclav, příspěvková organizace
Adresa provozovny: Hájová, 691 41 Břeclav
Souřadnice zařízení: N 48°44.854´, E 16°51.226´

Provozní hodiny: 1.4. – 31.10.

 • Pondělí: 8.00 – 17.00 hod
 • Úterý: 8.00 – 17.00 hod.
 • Středa: 8.00 – 17.00 hod.
 • Čtvrtek: 8.00 – 17.00 hod.
 • Pátek: 8.00 – 17.00 hod.
 • Sobota: 8.00 – 17.00 hod.
 • 1. a 8.5.  ZAVŘENO

Provozní hodiny: 1.11. – 31.3.

 • Úterý: 8.00 – 17.00 hod.
 • Čtvrtek: 8.00 – 17.00 hod.
 • Sobota: 8.00 – 17.00 hod.

Provozní hodiny: 

 • Úterý: 8.00 – 17.00 hod.
 • Čtvrtek: 8.00 – 17.00 hod.
 • Sobota: 8.00 – 12.00 hod.

Odpady přijímané na sběrném místě Hájová