Opravy a údržba komunikací

Našim cílem je snaha zlepšit život obyvatelům i návštěvníkům města Břeclavi a zajistit podmínky pro rozvoj podnikání. V této sekci Vás chceme pravidelně informovat o důležitých omezeních na komunikacích. Nabídneme Vám základní údaje o připravovaných stavbách na nejbližší období tak, jak nám je poskytli jejich investoři. V některých případech se však mohou termíny i rozsah omezení dopravy a objízdné trasy ještě dále měnit. V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH SE VŠAK NEMUSÍME OD INVESTORŮ INFORMACE VŮBEC DOZVĚDĚT A OMEZENÍ NEMUSÍ BÝT ZNÁMO. Prosíme Vás tedy o pochopení a trpělivost, budete-li projíždět kolem těchto staveb nebo problematicky hledat místo k zaparkování.