Veřejné osvětlení a SSZ

Pokud vidíte svítit veřejné osvětlení ve dne, není to chyba. Znamená to, že v daném místě řešíme poruchu a během oprav musí být síť pod proudem.

Veřejné osvětlení patří mezi nejdůležitější služby obyvatelstvu. Jako významná součást životního prostředí se podílí na zajišťování bezpečnosti osob, silničního provozu, ale i ochrany veřejného a soukromého majetku. Naši technici pracují denně na odstraňování hlášených poruch, v postupné obnově svítidel, stožárů i kabelového vedení. Podílí se rovněž na zajištění osvětlení vybraného městského mobiliáře, autobusových zastávek a vodních prvků. Osvětlení v rámci vánoční a velikonoční výzdoby. Elektrikáři pokrývají veškeré kulturní akce města.

 • Odstraňování zjištěných závad a poruch VO
 • Výměny nesvítících světelných zdrojů a svítidel
 • Údržba rozvaděčů a práce spojené s provozem těchto rozvaděčů
 • Zjišťování a odstraňování kabelových poruch VO
 • Prvotní zásahy na VO při vzniklých haváriích
 • Opravy stožárů VO (koroze apod.) vč. provádění nátěrů stožárů, svítidel, patic, rozvaděčů VO
 • Opravy venkovního vedení VO
 • Opravy VO při kabelových poruchách provizorním propojením
 • Přeložky stožárů příp. kabelových smyček v místech, kde to vyžaduje provoz
 • Kontroly kabelových propojení jednotlivých větví VO, zejména pak kaskádní pospojování
 • Vyjadřování k inženýrským sítím (kabelů VO) osobám, které zajišťují projektové a jiné práce v regionu města
 • Opravy a údržba VO v podchodech a podloubích
 • Opravy a údržba slavnostního osvětlení města
 • Vánoční osvětlení a výzdoba města
 • Reklama na sloupech VO