Veřejná zeleň

Středisko zeleně zajišťuje odbornou péči o zeleň v majetku Města Břeclav. Jedná se o běžnou údržbu, sečení travnatých ploch, sběr listí, ořezy stromů a keřů, kácení dřevin, péče o trvalkové záhony, sezónní výsadba s následnou péčí, výsadba stromů, keřů, údržba živých plotů, zálivka a další.

V době vegetace (obvykle od konce dubna do konce října) provádíme sečení travních porostů. Veškerou použitelnou biomasu z výše uvedených činností zpracováváme na městské kompostárně. 

V letních měsících, kdy Břeclav pravidelně trápí nedostatek srážek, přistupujeme k omezení sečení travnatých ploch, což napomáhá lepšímu zadržení vody v krajině. Na několika místech ponecháváme travnatý porost nesečených dlouhodobě nebo budujeme plochy lučního kvítí, které navíc napomáhají zvýšení biodiverzity ve městě.

Plán sečení zde bude každý týden aktualizován a zveřejněn. 

Technické služby, jako správce zeleně, podávají žádosti o kácení, jejíž schválení má však v kompetenci odbor životního prostředí Města Břeclav. Zajišťujeme také bezpečnostní ořezy větví a celkové ošetření stromů a keřů.

Výsadba stromů a keřů probíhá na jaře a na podzim, buďto jako kompenzace za pokácené dřeviny nebo jako rozšíření zeleně. 

Dále zajišťujeme úklid a údržbu všech čtyř městských hřbitovů. V podzimních měsících provádíme úklid listí, které je vždy velmi náročné a není možné listí uklidit po celém městě během krátké doby, proto prosím o trpělivost. V předvánoční době zajišťujeme v centru i městských částech instalaci vánočních stromků a jejich zdrobení. Zároveň na začátku nového roku svážíme vánoční stromky, které lidé můžou vyhodit k nejbližšímu hnízdu odpadových nádob.