Městský mobiliář

Městský mobiliář tvoří nedílnou součást města. Součástí městského mobiliáře jsou zejména:

 • zastávky MHD
 • stojany na kola
 • odpadkové koše
 • květináče
 • oplocení hřišť a parků
 • kontejnery
 • vitríny
 • semafory
 • veřejné osvětlení
 • retardéry
 • hodiny
 • informační cedule
 • pítka a fontány
 • rozvodné skříně VO a světelné signalizace

Poškození mobiliáře je řešen jako přestupek.

Závady mohou občané hlásit Technickým službám na telefonní číslo 736 166 420 nebo na e-mail infots@tsbreclav.cz