Technické služby města Břeclavi

Vážení občané města Břeclavi, vážení návštěvníci internetových stránek,
dovolte mi, abych vám představil nové webové stránky Technických služeb Břeclav. Mají více přiblížit činnost naší společnosti, ukázat možnosti, které jsme schopni nabídnout. Tyto stránky budou postupně, pravidelně doplňovány důležitými informacemi a aktualizovány o nové činnosti, významné záměry do budoucna, názory a změny, které jsou potřebné. Právě komunikaci s občany řadím ve své práci na první místo. Nové webové stránky mají přispět ke kvalitativně nové formě komunikace a věřím, že tuto roli budou dobře plnit.

Ing. Karel Osička, MBA
ředitel Technických služeb Břeclav, příspěvková organizace

Aktuality

Rekonstrukce železničního přejezdu Na Valtické

Renovace mobiliáře na ul. 17. listopadu (oprava a nátěr odpadkových košů a laviček). Renovace laviček u památníku Svornosti. Instalace nových laviček a odpadkových košů na nábř. Komenského. Údržba a oprava herních prvků na

Rekonstrukce ulice Národních Hrdinů

Bezprostředně po Velikonocích začne také rekonstrukce ulice Národních Hrdinů, a to v úseku od mostu přes Dyji až po křižovatku s náměstím T. G. Masaryka. Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem, chce v úseku

Plánované činnosti v aktuálním měsíci

VZ – veřejná zeleň:1. V prvním dubnovém týdnu zahájeno první kolo sečení travnatých ploch.2. Ořezy větví stromů, keřů.3. Příprava doplnění záhonů po odkvětu cibulovin.4. Příprava techniky na zálivku stromů,