Technické služby Břeclav

Vážení občané města Břeclavi, vážení návštěvníci internetových stránek,
dovolte mi, abych vám představil nové webové stránky Technických služeb Břeclav. Mají více přiblížit činnost naší společnosti, ukázat možnosti, které jsme schopni nabídnout. Tyto stránky budou postupně, pravidelně doplňovány důležitými informacemi a aktualizovány o nové činnosti, významné záměry do budoucna, názory a změny, které jsou potřebné. Právě komunikaci s občany řadím ve své práci na první místo. Nové webové stránky mají přispět ke kvalitativně nové formě komunikace a věřím, že tuto roli budou dobře plnit.

Ing. Karel Osička, MBA
ředitel Technických služeb Břeclav, příspěvková organizace

Aktuality

Plánované činnosti v měsíci květnu

VZ – veřejná zeleň: Termínované akce: 1. Příprava záhonů a mobilních nádob na letní výsadbu 2. Úprava zeleně na koupališti 3. Úprava zeleně na Židovském hřbitově (slavnostní otevření) 4. Úklid pavilonu