Technické služby Břeclav

Vážení občané města Břeclavi, vážení návštěvníci internetových stránek,
dovolte mi, abych vám představil nové webové stránky Technických služeb Břeclav. Mají více přiblížit činnost naší společnosti, ukázat možnosti, které jsme schopni nabídnout. Tyto stránky budou postupně, pravidelně doplňovány důležitými informacemi a aktualizovány o nové činnosti, významné záměry do budoucna, názory a změny, které jsou potřebné. Právě komunikaci s občany řadím ve své práci na první místo. Nové webové stránky mají přispět ke kvalitativně nové formě komunikace a věřím, že tuto roli budou dobře plnit.

Ing. Karel Osička, MBA
ředitel Technických služeb Břeclav, příspěvková organizace

Aktuality

Plánované činnosti v měsíci červnu

VZ – veřejná zeleň: Termínované akce: 1. Pokračující práce v jarní výsadbě 2. Pletí záhonů 3. Čištění chodníků 4. Sečení  travnatých ploch podle týdenních plánů 5. Ořezy stromů a keřů