Zimní údržba místních komunikací

Zimní údržba se provádí podle plánu zimní údržby v období od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.

Úkolem zimní údržby (ZÚ) místních komunikací je zajistit v zimním období podle zásad stanovených v tomto plánu zmírňování nebo odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti vzniklých povětrnostními podmínkami.

V souladu s obecně závaznými právními předpisy stanoví tento plán i práva a povinnosti správce místních komunikací, jakož i práva a povinnosti uživatelů místních komunikací ve městě Břeclav.

Zimní údržba je prováděna v souladu s obecně závaznými právními předpisy: Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění. Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. 

Základní povinnosti uživatelů místních komunikací:

  • přizpůsobit jízdu a chůzi obvyklému stavu místních komunikací v zimním období (kluznost, sněhu na komunikacích, sněhové mantinely apod.)
  • při chůzi na chodnících a jiných komunikacích, na kterých se podle tohoto plánu zajišťuje schůdnost, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat zvýšenou pozornost stavu komunikace
  • při chůzi používat té části místní komunikace určené pro pěší, která je posypána inertním posypovým materiálem
  • při přecházení komunikace použít k přechodu přechod, který je podle tohoto plánu udržován