Břeclav Kompostuje!

Název projektu: Břeclav Kompostuje!

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Předmětem projektu je předcházení vzniku BRKO pořízením domácích kompostérů a předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu pořízením kontejnerů na textil. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení produkce odpadů o cca 587,10 t/rok.

  • Příjemce dotace: Město Břeclav
  • Číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0013253
  • Celkové způsobilé výdaje: 7 431 820 Kč
  • Dotace EU: 6 317 047 Kč (85 %)
  • Příspěvek příjemce podpory: 1 114 773 Kč (15 %)

Datum zahájení realizace projektu: 24. 9. 2021
Datum plánovaného ukončení projektu: 31. 8. 2022

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Město Břeclav

Projekty: