Plánované činnosti v měsíci květnu

VZ – veřejná zeleň:
Termínované akce:
1. Příprava záhonů a mobilních nádob na letní výsadbu
2. Úprava zeleně na koupališti
3. Úprava zeleně na Židovském hřbitově (slavnostní otevření)
4. Úklid pavilonu v parku
Akce na žádosti občanů

SS – servisní středisko:
 Pokračování v renovaci městského mobiliáře:
1. Instalace mobiliáře na nábřeží Komenského (Pracovníci Povodí Moravy zahájí v průběhu května práce na nátěru zábradlí)
2. Postupné opravy herních prvků na dětských hřištích
3. Renovace laviček a výměna odpadkových košů na „parkovišti Pohansko“
4. Výměna odpadkových košů na sídl. Na Valtické
5. Renovace laviček u kostela v Poštorné
6. Renovace studny na hřbitově v místní části Charvátská Nová Ves
7. Renovace stávajících laviček, košů a doplnění nových stojanů na jízdní kola na Židovském hřbitově
8. Údržba hřbitovů
Denní závady

VO – veřejné osvětlení:
1. Průběžné opravy svítidel veřejného osvětlení
2. Zprovoznění závlah v parku Sady 28. října
3. Zprovoznění košů v parku Sady 28. října
4. Instalace mlžítek – park Sady 28. října, J. Palacha, náměstí TGM

MK – místní komunikace:
1. Drobné opravy chodníků a vozovek
2. Průběžná obnova VDZ
3. Pokračující blokové čištění města
4. Instalace stojanů na kola na Židovském hřbitově

O – odpady:
1. Provoz sběrného místa na ul. Hájová (ÚT, ČT 8:00 – 17:00 hod., SO 8:00 – 12:00 hod.)
2. Letní provoz sběrného dvora na ul. Sovadinova (PO – SO 8:00 – 17:00 hod.)
3. V rámci provozu SM Hájová provoz RE-USE Centra (příjem a výdej nepotřebných věcí od občanů – zdarma)
4. Ve spolupráci s Městskou policií řešení černých skládek

Chci se zeptat ...

Vámi odeslaný obsah kontaktního formuláře a jeho údaje budou uchovány pouze do doby, kdy na něj odpovíme. V okamžiku odeslání odpovědi jsou vámi vyplněné údaje trvale odstraněny. Technické služby města Břeclavi nemají zájem shromažďovat nebo uchovávat ten druh informací, není-li to výslovně dáno zákonem nebo povinností organizační složky města Břeclavi.

AKTUALITY a INFORMACE

Veřejné osvětlení Město Břeclav – EFEKT II

Název projektu: Veřejné osvětlení Město Břeclav – ulice Kupkova, Veslařská, K.H.Máchy, Slovácká (sídliště), Čermákova, Hašková, U Splavu (parkoviště) Příjemce dotace: Město Břeclav Číslo projektu: 122D221001292 Celkové

Břeclav Kompostuje!

Název projektu: Břeclav Kompostuje! Číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0013253. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Veřejně prospěšné práce

Název projektu: Veřejně prospěšné práce. Tento projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Jedná se zejména o práce nekvalifikované, spočívající v údržbě veřejných prostranství

RE-USE centra ve městě Břeclav

Název projektu: RE-USE centra ve městě Břeclav. Číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0013019. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Vozidla na alternativní pohon

Název projektu: Vozidla na alternativní pohon. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.