Odstranění bariér při vstupu na trh práce v Břeclavi

Název projektu: Odstraňování bariér při vstupu na trh práce v Břeclavi
Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Cílem projektu je pomoci osobám sociálně vyloučeným nebo osobám sociálním vyloučením ohrožených, začlenit se zpět do společnosti a na otevřený trh práce v Břeclavi prostřednictvím tréninkových pracovních míst a poradenství.

Řídící orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Zprostředkující subjekt: Evropský sociální fond
Příjemce dotace: Město Břeclav

Projekty: