Výsadba zeleně k. ú. Poštorná

Název projektu: Výsadba zeleně k. ú. Poštorná

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Město Břeclav

Projekty: