Veřejně prospěšné práce

Název projektu: Veřejně prospěšné práce

Tento projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Jedná se zejména o práce nekvalifikované, spočívající v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí (§112 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). Za jiné obdobné činnosti lze považovat práci osobního asistenta osob se zdravotním postižením, pomocné práce v oblasti charity, pomocné práce v oblasti sociální a kulturní, pomocné práce ve školách a při údržbě sportovišť.

VPP (veřejně prospěšné práce) jsou časově omezené pracovní příležitosti, sjednávané na dobu maximálně 12 měsíců, ve výjimečných případech až na 24 měsíců.

  • Příjemce dotace: Město Břeclav
  • Dotace EU: 82,38 %
  • Příspěvek příjemce podpory: 17,62 %

Řídící orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Zprostředkující subjekt: Evropský sociální fond
Příjemce dotace: Město Břeclav

Projekty: