Systém svozu v Břeclavi

Název projektu: Systém svozu v Břeclavi
Číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0012186

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Předmět podpory je vybudování systému pro separaci odpadů na území Jihomoravského kraje. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění o 135 t/rok.

  • Příjemce dotace: Město Břeclav
  • Celkové způsobilé výdaje: 2 027 597 Kč
  • Dotace EU: 506 899 Kč (85 %)
  • Příspěvek příjemce podpory: 1 520 698 Kč (15 %)

Datum zahájení realizace projektu: 6. 4. 2020
Datum plánovaného ukončení projektu: 26. 6. 2020

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Město Břeclav

Projekty: