RE-USE centra ve městě Břeclav

Název projektu: RE-USE centra ve městě Břeclav
Číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0013019

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

  • Příjemce dotace: Město Břeclav
  • Celkové způsobilé výdaje: 735 728,40 Kč
  • Dotace EU: 625 369,14 Kč (85 %)
  • Příspěvek příjemce podpory: 110 359,26 Kč (15 %)

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Město Břeclav

Projekty: