Nákup fekální nástavby – ukončeno

Informace o veřejné zakázce

Na základě dotazů zpřesňujeme parametry dodávky

Název: Dodávka fekální nástavby
Stručný popis předmětu:  Dodávka fekální nástavby spočívající v dodávce výměnné fekální nástavby o objemu 3 000 l na kontejnerovém rámu
Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota: Maximálně 390 000,-Kč bez DPH
Zadavatel: 
Úřední název:  Technické služby Břeclav, příspěvková organizace
IČO: 19924364
Poštovní adresa: Kupkova 2891/3, 690 02  Břeclav
Kontaktní email pro poslání nabídky: zakazky@tsbreclav.cz
Dokumenty ke stažení:
Výzva k podání nabídky – Nákup fekální nástavby
Krycí list nabídky – Nákup fekální nástavby
Čestné prohlášení – Nákup fekální nástavby

 – Výzva k podání nabídky (upřesněná) – Nákup fekální nástavby

Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky Nákup fekální nástavby