Hřbitovy

Jako správce městských hřbitovů provádějí technické služby pravidelně údržbu chodníků, zeleně a běžný úklid areálů hřbitovů. Provádí tedy sečení a odvoz trávy, hrabání a odvoz spadlého listí, úklid spadlých větví, ořez přerostlé zeleně a údržbu pomníků (v působnosti města). Odváží odpadkové koše rozmístěné na všech hřbitovech. 

Spravujeme a udržujeme tyto hřbitovy

  • Městský hřbitov Břeclav (ulice Lanžhotská)
  • Hřbitov Charvátská Nová Ves (ulice kpt. Nálepky)
  • Hřbitov Poštorná (ulice Hájová)
  • Hřbitov Stará Břeclav (ulice Hřbitovní)

Otevírací doba hřbitovů