Odvoz bioodpadu

Co do bioodpadu nepatří?

 • Jednorázové pleny
 • Vlhčené ubrousky
 • Igelitové sáčky
 • Maso, kosti, oleje a tuky
 • Tekuté a silně mastné potraviny
 • Uhynulá zvířata
 • Kočkolit, psí exkrementy
 • Sáčky z vysavače
 • Uliční smetky
 • Velké kusy dřeva (pařezy, velké větve, apod.)
 • Letáky a noviny
 • Biologicky nerozložitelné odpady (plasty, sklo, kamení, apod.)
 • Cigaretové oharky
 • Hnůj
 • Uhelný popel