Správa odpadového hospodářství https://odpady.breclav.eu

Vážení uživatelé,

na konci září letošního roku byl uzavřen odpadový rok. Na základě rozhodnutí města došlo od 1. 10. 2020 ke změně dodavatele služby a v současné chvíli dochází k migraci databáze. Pro vás jako uživatele se v systému nic nemění. Pořád platí plánované dny pytlového svozu od rodinných domů podle harmonogramu a městských částí, a do svých účtů se budete přihlašovat pomocí stejných údajů jako dosud. Výsledky EKO bodů budou k dispozici po posledním přepočtu v říjnu. O vaší odměně za adresné třídění za uplynulý odpadový rok rozhodnou zastupitelé na svém prosincovém jednání. Systém adresného třídění pokračuje dál.

Jedinou změnou je, že po přechodu dat se budete ke svým odpadovým účtům přihlašovat na webu města zde:

https://odpady.breclav.eu

Roztřídění odpadu před jeho odvozem na skládku komunálního odpadu můžete ovlivnit pouze vy – občané. Produkce odpadů je spojena se způsobem života lidí v civilizované společnosti. Nicméně součástí života civilizované společnosti by mělo rovněž být rozumné hospodaření se vzniklými odpady. To je co největší míra separace a předávání využitelných složek k jejich recyklaci a dalšímu využití. Roztřídění vzniklých odpadů vás stojí jen několik málo vteřin během dne, čímž umožníte další využití různých materiálů. Důležitý je šetrný a ohleduplný přístup k životnímu prostředí.

Ke stažení
Obecně závazné vyhlášky ke stažení

https://www.ave.cz/cs/jihomoravsky-kraj/provozovna-breclav/sberny-dvur?relatedPage=true

Provozní hodiny:
1.4.- 31.10.
Pondělí 8:00 – 17:00
Úterý 8:00 – 17:00
Středa 8:00 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 17:00
Pátek 8:00 – 17:00
Sobota 8:00 – 17:00

1.11.- 31.3.
Úterý 8:00 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 17:00
Sobota 8:00 -17:00

ODPADY, ODPADY, ODPADY,….Produkce odpadů je spojena se způsobem života lidí v naší „civilizované společnosti“. Nicméně součástí života této „civilizované společnosti“ by mělo rovněž být rozumné hospodaření se vzniklými odpady. Nahlédnete-li doma do svého „koše na odpad“, uvidíte velmi různorodou směs, kterou by se dalo vysypat do „společné popelnice“.

Odpadové hospodářství tvoří soubor činností zaměřených na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností. Nakládáním s odpady zákon rozumí zejména:

 • shromažďování odpadu,
 • soustřeďování odpadu,
 • sběr odpadu,
 • výkup odpadu,
 • třídění odpadu,
 • přeprava a doprava odpadu,
 • skladování, úprava odpadu,
 • využívání odpadu a
 • odstraňování odpadu.

Líbí se vám přetékající odpadkové koše, rozbité, špinavé, polepené a počmárané kontejnery, nepořádek kolem nich, četné černé skládky, pobíhající hlodavci kolem nich,…? Jistěže ne! Město v rámci své NOVÉ STRATEGIE V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ připravuje a postupně realizuje:

 • Motivační a evidenční systém odpadového hospodářství
 • Systém sběrných dvorů rovnoměrně rozložených ve městě
 • Novou podobu kontejnerových stanovišť – krytých a uzamykatelných
 • Nový systém městského mobiliáře (odpadkové koše,…)  

Vize a strategie města v oblasti odpadového hospodářství vychází z připravovaných legislativních změn v oblasti odpadového hospodářství, zejména pak nového zákona o odpadech. Podstatnou změnou je navýšení poplatku za ukládání odpadů na skládku a řešení tzv. třídících slev pro obce, jakožto motivačního nástroje pro vyšší třídění komunálních odpadů. Cílem města je tedy:

 • Snížit celkovou produkci objemu komunálního odpadu a jeho negativní finanční dopady na občany i město.
 • Aplikovat systém nástrojů pro maximální třídění odpadu. Podstatnou součástí tohoto přístupu je měřit reálnou produkci odpadů v čase, jejich strukturu, maximálně separovat potenciálně využitelné složky odpadu (kovy, plasty, spalitelné složky, nebezpečné odpady, bioodpad,…) a to všechno za akceptovatelných ekonomických podmínek.

Jednotlivými nástroji jsou – BOH ( břeclavské odpadové hospodářství ), systém menších sběrných míst (sběrných dvorů) rovnoměrně pokrývající teritorium města, podpora zpracování bioodpadu v domácnostech tam, kde je to možné, dále typizovaná adresná kontejnerová stání pro bytové domy. Nedílnou součástí je i systémové řešení podnikatelských odpadů.

počítadlo.abz.cz

O NÁS

Vážení,

právě se nacházíte na internetových stránkách Technických služeb, organizační složky města Břeclav. Podrobný obsah stránek se připravuje a bude k dispozici v nejbližších dnech. Děkujeme za pochopení.

KONTAKT

Kupkova 3, Břeclav
+420 519 311 311, +420 736 166 420
infots@breclav.eu
Close Menu