Obecně závazné vyhlášky ke stažení

https://www.ave.cz/cs/jihomoravsky-kraj/provozovna-breclav/sberny-dvur?relatedPage=true

Provozní hodiny:
1.4.- 31.10.
Pondělí 8:00 – 17:00
Úterý 8:00 – 17:00
Středa 8:00 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 17:00
Pátek 8:00 – 17:00
Sobota 8:00 – 17:00

1.11.- 31.3.
Úterý 8:00 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 17:00
Sobota 8:00 -17:00

Sběrné místo uložení odpadů se nachází v Poštorné na Ulici Hájová 11

Provozní doba: 

1.11. – 31.3.

úterý                   8:00 – 17:00 hod.

čtvrtek                8:00 – 17:00 hod.  

sobota                8:00 – 12:00 hod.  

1.4. – 31.10.

středa                 8:00 – 17:00 hod.                    

pátek                  8:00 – 17:00 hod.                   

sobota             8:00 – 12:00 hod.

ODPADY, ODPADY, ODPADY,….Produkce odpadů je spojena se způsobem života lidí v naší „civilizované společnosti“. Nicméně součástí života této „civilizované společnosti“ by mělo rovněž být rozumné hospodaření se vzniklými odpady. Nahlédnete-li doma do svého „koše na odpad“, uvidíte velmi různorodou směs, kterou by se dalo vysypat do „společné popelnice“.

Odpadové hospodářství tvoří soubor činností zaměřených na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností. Nakládáním s odpady zákon rozumí zejména:

 • shromažďování odpadu,
 • soustřeďování odpadu,
 • sběr odpadu,
 • výkup odpadu,
 • třídění odpadu,
 • přeprava a doprava odpadu,
 • skladování, úprava odpadu,
 • využívání odpadu a
 • odstraňování odpadu.

Líbí se vám přetékající odpadkové koše, rozbité, špinavé, polepené a počmárané kontejnery, nepořádek kolem nich, četné černé skládky, pobíhající hlodavci kolem nich,…? Jistěže ne! Město v rámci své NOVÉ STRATEGIE V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ připravuje a postupně realizuje:

 • Motivační a evidenční systém odpadového hospodářství
 • Systém sběrných dvorů rovnoměrně rozložených ve městě
 • Novou podobu kontejnerových stanovišť – krytých a uzamykatelných
 • Nový systém městského mobiliáře (odpadkové koše,…)  

Vize a strategie města v oblasti odpadového hospodářství vychází z připravovaných legislativních změn v oblasti odpadového hospodářství, zejména pak nového zákona o odpadech. Podstatnou změnou je navýšení poplatku za ukládání odpadů na skládku a řešení tzv. třídících slev pro obce, jakožto motivačního nástroje pro vyšší třídění komunálních odpadů. Cílem města je tedy:

 • Snížit celkovou produkci objemu komunálního odpadu a jeho negativní finanční dopady na občany i město.
 • Aplikovat systém nástrojů pro maximální třídění odpadu. Podstatnou součástí tohoto přístupu je měřit reálnou produkci odpadů v čase, jejich strukturu, maximálně separovat potenciálně využitelné složky odpadu (kovy, plasty, spalitelné složky, nebezpečné odpady, bioodpad,…) a to všechno za akceptovatelných ekonomických podmínek.

Jednotlivými nástroji jsou – BOH ( břeclavské odpadové hospodářství ), systém menších sběrných míst (sběrných dvorů) rovnoměrně pokrývající teritorium města, podpora zpracování bioodpadu v domácnostech tam, kde je to možné, dále typizovaná adresná kontejnerová stání pro bytové domy. Nedílnou součástí je i systémové řešení podnikatelských odpadů.

počítadlo.abz.cz

O NÁS

Vážení,

právě se nacházíte na internetových stránkách Technických služeb, organizační složky města Břeclav. Podrobný obsah stránek se připravuje a bude k dispozici v nejbližších dnech. Děkujeme za pochopení.

KONTAKT

Kupkova 3, Břeclav
+420 519 311 311, +420 736 166 420
infots@breclav.eu
Close Menu