Správa městské zeleně

Městská zeleň tvoří plíce měst, ochlazuje ho, skýtá místo pro odpočinek, působí pozitivně na zdraví obyvatelstva a může být útočištěm pro mnoho druhů živočichů. Lidem i jednotlivým druhům rostlin a živočichů nejvíc vyhovuje, když jsou ostrůvky městské zeleně vzájemně propojeny do velké zelené sítě. Pro lidi vzniká kontinuální plocha zeleně, ideální pro delší procházky, která navíc napomáhá stabilitě městské druhové pestrosti. Pokud hovoříme o zeleni, nezapomínejme na vodu a zejména na hospodaření s ní v městských oblastech.

Slovo „městská zeleň“ je používané širokou veřejností, sdělovacími prostředky, vyskytuje se i v řadě odborných článků, jeho význam je však málokdy specifikován. Ať tedy hovoříme stejnou řečí. V literatuře jsou jako městská zeleň nejčastěji označovány městské a příměstské lesy, parky a uliční zeleň, dále řeky a vodní plochy, zahrady, trávníky, zeleň zástavby (dvory) a mokřady. Méně často jsou zmiňovány farmy a jiné formy příměstského zemědělství, hřbitovy, jednotlivé stromy, botanické zahrady, rumiště a opuštěné plochy; můžeme ojediněle objevit též zmínku o přírodní rezervaci, chráněných územích, křovinách aj.

Názory, jak by měla městská zeleň vypadat, se mezi veřejností přirozeně velmi liší a vyhovět pohledu všech nelze. Někomu vadí posečená tráva, někomu zase neposečená. Někdo má rád neupravené keře, někdo je má zase rád perfektně zastřižené. Rozdílně bude mluvit člověk zdravý a jinak nemocný. Co člověk, to jiný názor. Městská zeleň však plní celou řadu funkcí, které si v prvním úsudku vůbec neuvědomujeme. V tomto komplikovaném prostředí mají pracovníci Technických služeb zajistit údržbu zeleně a to jak vlastními silami, tak i ve spolupráci s externími dodavateli. Podstatou je:
-zakládání, rekonstrukce a sečení trávníků,
-výsadba stromů, keřů a květinových záhonů,
-výsadba a ošetřování mobilní zeleně,
-ořez stromů ve výškách,
-odstraňování nežádoucích porostů a kácení dřevin, frézování pařezů,
-prořez okrasných stromů, keřů a stříhání živých plotů,
-povýsadbová péče o trvalé kultury, květiny a trávníky,
-úklid zelených ploch,
-údržba dětských hřišť a pískovišť,
-údržba parků,
-údržba městského mobiliáře,
-provoz kašen a vodních prvků.

KONTAKT

+420 519 311 311, +420 736 166 420
infots@breclav.eu

O NÁS

Vážení,

právě se nacházíte na internetových stránkách Technických služeb, organizační složky města Břeclav. Podrobný obsah stránek se připravuje a bude k dispozici v nejbližších dnech.  Děkujeme za pochopení.

KONTAKT

Kupkova 3, Břeclav
+420 519 311 311
infots@breclav.eu
Close Menu