Rekonstrukce ulice Národních Hrdinů

Bezprostředně po Velikonocích začne také rekonstrukce ulice Národních Hrdinů, a to v úseku od mostu přes Dyji až po křižovatku s náměstím T. G. Masaryka. Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem, chce v úseku položit nový povrch. Ten stávající je již na hranici životnosti.

Pracovat se bude ve dvou úsecích, které dělí křižovatka s ulicemi Veslařská a U Stadionu. Tato křižovatka bude po celou dobu oprav průjezdná tak, aby se auta mohla dostat do ulic za koupalištěm, případně do areálu cukrovaru.

Většinově ale bude doprava odkloněna na objížďku. Osobní vozidla přijíždějící ze směru od Hodonína, pojedou po ulicích Sovadinova a 17. listopadu až na náměstí T. G. Masaryka. Opačným směrem povede objížďka z náměstí až na kruhový objezd u hlavní pošty, dále pak po ulici Stromořadní a Na Zahradách až na Sovadinovu.

Nákladní doprava bude opravovaným úsekem projíždět kyvadlově.

Oprava by měla trvat 14 dní, tedy od 3. do 20. dubna. Autobusy MHD po tu dobu nebudou obsluhovat zastávku Břeclav – Cukrovar.

Chci se zeptat ...

Vámi odeslaný obsah kontaktního formuláře a jeho údaje budou uchovány pouze do doby, kdy na něj odpovíme. V okamžiku odeslání odpovědi jsou vámi vyplněné údaje trvale odstraněny. Technické služby města Břeclavi nemají zájem shromažďovat nebo uchovávat ten druh informací, není-li to výslovně dáno zákonem nebo povinností organizační složky města Břeclavi.

AKTUALITY a INFORMACE

Rekonstrukce železničního přejezdu Na Valtické

Renovace mobiliáře na ul. 17. listopadu (oprava a nátěr odpadkových košů a laviček). Renovace laviček u památníku Svornosti. Instalace nových laviček a odpadkových košů na nábř. Komenského. Údržba a oprava herních

Rekonstrukce ulice Národních Hrdinů

Bezprostředně po Velikonocích začne také rekonstrukce ulice Národních Hrdinů, a to v úseku od mostu přes Dyji až po křižovatku s náměstím T. G. Masaryka. Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem,

Veřejné osvětlení Město Břeclav – EFEKT II

Název projektu: Veřejné osvětlení Město Břeclav – ulice Kupkova, Veslařská, K.H.Máchy, Slovácká (sídliště), Čermákova, Hašková, U Splavu (parkoviště) Příjemce dotace: Město Břeclav Číslo projektu: 122D221001292 Celkové

Břeclav Kompostuje!

Název projektu: Břeclav Kompostuje! Číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0013253. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Veřejně prospěšné práce

Název projektu: Veřejně prospěšné práce. Tento projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Jedná se zejména o práce nekvalifikované, spočívající v údržbě veřejných prostranství