Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství. Podrobnosti na https://odpady.breclav.eu/cs

Vize a strategie města v oblasti odpadového hospodářství vychází z připravovaných legislativních změn v oblasti odpadového hospodářství, zejména pak nového zákona o odpadech. Podstatnou změnou je navýšení poplatku za ukládání odpadů na skládku a řešení tzv. třídících slev pro obce, jakožto motivačního nástroje pro vyšší třídění komunálních odpadů. Cílem města je tedy:

  • Snížit celkovou produkci objemu komunálního odpadu a jeho negativní finanční dopady na občany i město.
  • Aplikovat systém nástrojů pro maximální třídění odpadu. Podstatnou součástí tohoto přístupu je měřit reálnou produkci odpadů v čase, jejich strukturu, maximálně separovat potenciálně využitelné složky odpadu (kovy, plasty, spalitelné složky, nebezpečné odpady, bioodpad,…) a to všechno za akceptovatelných ekonomických podmínek.

Jednotlivými nástroji jsou – systém menších sběrných míst (sběrných dvorů) rovnoměrně pokrývající teritorium města, podpora zpracování bioodpadu v domácnostech tam, kde je to možné, dále typizovaná adresná kontejnerová stání pro bytové domy. Nedílnou součástí je i systémové řešení podnikatelských odpadů

SUDÝ týden PAPÍR (počínaje 6.1.2020)

Pondělí – Charvátská Nová Ves
Úterý – Poštorná
Středa – centrum město
Čtvrtek – Stará Břeclav

LICHÝ týden PLASTY (počínaje 13.1.2020)

Pondělí – Charvátská Nová Ves
Úterý – Poštorná
Středa – centrum město
Čtvrtek – Stará Břeclav

Otázky a odpovědi – MESOH

Jak-udělat-visačku

Nedostal jsem obálku s informacemi a přihlašovacími údaji. Co mám dělat?

V tomto případě se prosím obraťte na Technické služby. Tam si můžete novou obálku vyzvednout.

Ve svém odpadovém účtu mám chybu v inventuře stanoviště / nemůžu přidat člena rodiny. Jak to mám řešit?

V této věci Vám pomůže pracovník Technických služeb. Můžete zajít osobně nebo pomocí emailu či telefonního kontaktu vysvětlíte svůj problém. Technické služby se Vám pokusí vyhovět a pomoci.

O jakém tříděném odpadu se bavíme? Jedná se pouze o plast a papír nebo i nějaký jiný?

Pytle na třídění odpadů budou pro plast a papír.

Jak často se budou rozvážet pytle s čárovými kódy?

Pytle pro obyvatele rodinných domů budou rozvezeny jednou ročně, další si mohou občané vyzvednout v Technických službách a v pobočkách městské knihovny.

Jak často bude u rodinného domu probíhat svoz, kdy se budou pytle svážet?

Komunální odpad se bude zpočátku svážen stejně jako nyní jednou týdně, tříděný jednou za dva týdny. Jeden týden pytel s plastem, druhý týden pytel s papírem.

Bude se do pytlů dávat i sklo (snadno se protrhnou, když se sklenice rozbijí)?

Třídit do pytlů se bude pouze plast a papír. Sklo a ostatní odpad budou nadále v kontejnerech.

Chodím do bezobalového obchodu, takže nemám odpadky od obalů. Budu mít nějakou výhodu?  

Ano, nakupování v bezobalovém obchodu bude zohledněno na Odpadovém účtu a nákupem budete získávat také další EKO body.

Mohou být pytle s čárovým kódem zneužívány? 

Každý pytel si označíte vlastním čárovým kódem, který je unikátní.

Jak dokážu, že mám málo odpadu, a že ho neházím sousedovi do popelnice?

Předpokládáme, že každý má svou nádobu u RD pod kontrolou.

Bude důležité mít hodně odpadu, i když tříděného, nebo málo?

Za různé typy třídění, bezobalové nakupování nebo ekologické chování můžete získávat různé typy EKO bodů, které se budou sčítat. Každý typ třídění bude mít svůj maximální strop. Pokud budete třídit málo, získáte menší slevu.

Byli jsme oceněným městem za třídění odpadu a získali jsme za to finanční odměnu. Za tyto peníze by se mělo pořídit něco pro občany, třeba nakoupit kontejnery a dát je na více míst, aby lidé nemuseli chodit daleko, prostě ulehčit lidem život.

Ano, město nakoupilo kontejnery pro třídění kovu nebo pro bioodpad

Na pytle budou občané lepit nějaké samolepky s čárovým kódem nebo už obdrží pytle označené čárovým kódem?

Společně s 5ks pytlů dostanete na domácnost v rodinném domě také arch s čárovými kódy, manuál a návod, jak opatřit pytle kódem a nachystat je k odvozu.

Na stránkách jsem našla, že domácnosti z bytových domů můžou třídit do kontejnerů, které si zaregistrují. Zajímalo by mě, jak funguje tento systém.

Kontejnery u bytových domů budou také označeny permanentním čárovým kódem a sleva bude načítána podle počtu domácností v bytovém domě.

Jak probíhá svoz odpadů?

Bude probíhat ve stanovený svozový den a odvezeny budou nachystané pytle označené čárovým kódem.

Pokud se chci účastnit, musím mít přístup k internetu, abych mohla kontrolovat a dívat se na svůj „odpadový účet“?

Pokud nemáte k dispozici internet, bude možné potřebné podklady vyplnit u pracovníka Technických služeb.

Jakým způsobem se dozvím, že tam, kde se už systém zavedl a používá, došlo skutečně k poklesu produkce směsného odpadu a úsporám na straně svozu odpadů?

Výsledky motivačního třídění v obcích a městech, ve kterých je systém úspěšně zaveden již několik let, najdete na webu www.mojeodpadky.cz.

Příklady z praxe

 

 

 

Ekologicky smýšlející  rodina

Přemýšlí nad svojí spotřebou a omezuje tvorbu odpadů tím, že značnou část potravin nakupuje v bezobalovém obchodě, za což získá body za ekologické nakupování BN. Jelikož se vše nedá nakoupit bez obalů, má i odpad, který vytřídí, a získá za něj nějaké body za třídění odpadů BT, kterých je sotva polovina. To jí ale žíly netrhá, ba naopak ji to těší, protože díky tomu získá plný počet bodů za snižování produkce odpadů BS. Bioodpad je jednou z hlavních složek, které bohužel běžně končí v popelnici. To ale u této rodiny neplatí, protože všechny rostlinné zbytky jak z kuchyně, tak ze zahrady kompostuje. Tím si vyslouží maximum bodů za kompostování BK. Důsledkem kvalitního třídění a kompostování bývá prázdná popelnice. Díky tomu, že chce ušetřit práci popelářům a přistavuje popelnici ke svozu jen tehdy, až je plná, což je přibližně 1x za šest neděl, získá za efektivní využívání nádoby plný počet bodů BV. Kdo žije EKO stylem, je člověk přemýšlivý, který se zajímá, takže tady nelze jinak než přičíst další body za zájem BZ.

Aktivní důchodce
Je to člověk, který leccos pamatuje a váží si věcí. Proto důsledně třídí odpady, díky čemuž získá víc jak polovinu bodů BT. Jako většina důchodců má i on méně odpadů. Nebyl líný, zašel do techniček vyplnit odpadový dotazník a do odpadového účtu mu nateklo maximum bodů za snižování produkce odpadů BS. Z dob, kdy lidé ještě jedli kvalitní domácí maso, mu zbylo na dvorku hnojiště, kam ze zvyku vyhazuje všechny rostlinné zbytky. Připisuje si tak plný počet bodů za kompostování BK. I on má problém popelnici naplnit. Tahat se mu s ní chce jen minimálně, takže ji přistaví ke svozu jen občas, a to až je zcela plná. Tím si zajistí maximum bodů za efektivní využívání nádoby BV. Sedět u televize a sjíždět nekonečné seriály je pro něj ubíjející a tak se zajímá, čímž získá body za zájem BZ. Občas zajde i provětrat kartičku Precyklátora do bezobalového obchůdku, kde si ze zvědavosti koupí nějaké to RAW cukroví a moštík jako od maminky, za což získá i nějaký bodík za ekologické nakupování BN.

Kvalitně třídící rodina
Kdo šetří má za tři, platí i pro tuto rodinu. Jelikož se má tato rodina dobře, má i dostatek odpadů ke třídění a nemá problém vytřídit maximální možnou slevu za třídění BT. To se samozřejmě trošičku projeví na straně bonusu za snižování produkce odpadů BS. Ruku v ruce s vyšší spotřebou roste i produkce netříditelného odpadu, který mírně navýší objem odpadu v popelnici, a to se projeví v bonusu za efektivní využívání nádoby BV. Ne však nijak dramaticky, protože hlavní složka – bioodpad – končí na dvorku u slepic. Tím si připíše pěkné body za kompostování BK. Aby se člověk měl dobře, musí se o věci zajímat. To platí v každém oboru a především pak v motivačním systému. Tato rodina se zajímá, a to jí přineslo body za zájem BZ.

Průměrně třídící rodina
Dobře třídí odpad a získává pěkné body za třídění BT. Díky tomu, že minimálně kupuje balené vody, získá i nějaký bonus za snižování produkce odpadů BS. Na zahradě má sice z dotací pořízený kompostér, který plní trávou a listím, ale bohužel rostlinné zbytky z kuchyně končí v popelnici, což se negativně promítá do bonusu za kompostování BK a také do bonusu za efektivně využitou nádobu BV. U nádoby, ve které jsou rostlinné zbytky z kuchyně, se nedá mluvit o efektivním využití nádoby. Jelikož se zajímá tzv. bazálním způsobem, do odpadového účtu se podívali při zavedení systému a pak na konci roku, aby se podívali na slevu, je bonus za zájem BZ poloviční.

Extrémně třídící rodina
Řídí se heslem čím víc, tím líp. To bohužel v systému MESOH není pravdou. Aby získala slevu za třídění odpadů, vozí odpad od známých z nedaleké vesnice. Díky tomu získala maximální počet bodů za třídění BT. Velký objem tříděného odpadu se ale negativně promítl do bonusu za snižování produkce odpadů BS. Kdyby se občas podívala do svého odpadového účtu, mohla získat body za zájem BZ. Ale to hlavní, zjistila by, že v rámci MESOH se vyplatí věnovat pozornost i své popelnici na SKO a přistavovat ji ke svozu, až ve chvíli, kdy je zcela naplněna. Poloprázdná popelnice totiž negativně ovlivňuje bonus BV a bonus za kompostování BK. Ten samozřejmě ani nemohla získat, protože nemá vyplněný odpadový dotazník.

Mladá zhýčkaná rodina

Na nic nemá čas a všechno si může koupit. Odpad třídí jen na oko, aby je sousedi nemohli pomluvit. Občas vytřídí pytel PET lahví a je splněno. Popelnice, která stojí před domem, a je obsluhována každý svoz, je příčinou toho, že ani pár bodů získaných za třídění odpadů BT nezůstane v odpadovém účtu této rodiny. Obsloužený objem a náklady na svoz popelnic jsou tak vysoké, že není možné této rodině, dávat jakoukoli slevu. Ba naopak díky těmto rodinám je třeba zvyšovat poplatek za odpady.

 

Kontakt na koordinátora:
Mgr. Lukáš Pavka

+420 519 311 254

lukas.pavka@breclav.eu

Close Menu