Zvýšený výskyt pajasanů

Žijeme ve strhující době, překotně bouráme, rekonstruujeme a stavíme. S tím dochází ke kácení a mýcení starých stromů a keřů a následně jejich „náhradní výsadbě“. To je chvályhodné. Mnohdy ale…

Continue Reading

Blikající zelená

Změny provozu na semaforech zvažuje české ministerstvo dopravy. Centrum dopravního výzkumu (CDV) vybralo Břeclav jako modelové město, kde ověří, nakolik plynulost provozu a jeho bezpečnost ovlivní blikající zelená na semaforu.To, jak budou zdejší…

Continue Reading
Close Menu